રક્ષાબંધન

આવતી કાલે રક્ષાબંધન છે. રાખડીઓ ઇન્ડિયાથી આવી ગઇ છે.

title

rakhi

છેલ્લા 6-7 વર્ષથી આજ સિલસિલો ચાલી રહ્યો છે. હું અમદાવાદ કદી હોતો જ નથી અને દર વખતે રાખડીઓ પોસ્ટ થકી આવે અને ફોન પર રક્ષાબંધન ઉજવી નાંખવાની.

રક્ષાબંધનની શુભેચ્છાઓ.

One Response

  1. HAPPY RAKHSHAA BANDHAN

    BHAI BAHEN NO PREM AMAR HATO AMAR CHE ANE AMAR RAHESHE

    Nishit Joshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 152 other followers

%d bloggers like this: