આને કહેવાય ખબર

આજે દિવ્ય ભાસ્કરમાં "હોલીવૂડ” વિભાગમાં નીચેની ખબર છે.

જાહેરમાં વા છૂટ થતાં જેસિકા ક્ષોભમાં મુકાઈ

મને ખબર વાંચીને હસવું તો આવ્યું જ સાથે સાથે આપણા કથળતા જતા મિડીયાના સ્તર પર દયા પણ આવી. શું ખબર એક સમય કદાચ એવો પણ આવે કે જ્યારે આવી ખબરો હેડલાઇન તરીકે છપાશે.

Advertisements
%d bloggers like this: