હાથીના દાંત ચાવવાના જુદા ને બતાવવાના જુદા

ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે “હાથીના દાંત ચાવવાના જુદા અને બતાવવાના જુદા”. જેને આ કહેવત પર વિશ્વાસ ના હોય એ નીચેનો ફોટો જોઇ લે અને કહેવતને માની લે.

આ ફોટો ફૂકેટમાં Elephant Safari માટે ગયા હતા ત્યારે લીધો છે.

ઇન્ડિયા ડાયરી- In n Around Petronas Twin Towers in pictures

DSCF3242

 

પેટ્રોનાસ ટ્વીન ટાવરના 42મા માળે આવેલા સ્કાય બ્રીજ પર જવા માટે પાસ લેવો પડે છે જે મફત હોય છે પણ આ પાસ માટે સવારના 6 વાગ્યાથી લાઇન શરૂ થઇ જાય છે. બાજુમાં જે જગ્યાએ પાસ અપાય છે એનો ફોટો છે.

 

DSCF3243

બાજુના ફોટામાં પાસ માટે લાઇનમાં ઉભેલા લોકો જોઇ શકાય છે જ્યારે નીચેનો ફોટો મેં જે જગ્યાએથી મારો સવારનો નાસ્તો ખરીદ્યો હતો એ સ્ટોરની છે.

DSCF3245

DSCF3249 

પેટ્રોનાસ ટાવરની ઉંચાઇ 452 મીટરની છે. ત્યાં મૂકેલા સેન્સર પાસે ઉભા રહો એટલે તમને એ બતાવે કે તમારાથી પેટ્રોનાસ ટાવરની ઉંચાઇ કેટલી વધૂ છે. સેન્સરે કરેલી ગણતરી મુજબ પેટ્રોનાસ ટાવર મારાથી 321 ગણો વધૂ ઉંચો છે.

જો કે આ ગણતરી ખોટી છે કારણ કે સેન્સરે મારી ઉંચાઇ 1.41 મીટર નોંધી છે જ્યારે મારી ખરી ઉંચાઇ 1.67 મીટર છે. એટલે ખરા અર્થમાં જોઇએ તો પેટ્રોનાસ ટાવર મારા કરતા 260 ગણો ઉંચો થાય.

બે ઘડી ગમ્મત અને ટાઇમપાસ કરવા આવા ગતકડા કરી શકાય. 🙂

નીચે પેટ્રોનાસ ટાવરના સ્કાય બ્રીજ પરથી લીધેલા અમુક ફોટા છે. જ્યારે પણ તમે કોઇ ઉંચાઇએથી નીચે જુઓ એટલે નીચેની બધી વસ્તુઓ આપોઆપ સારી દેખાવા લાગે.

DSCF3253DSCF3254DSCF3255DSCF3256

DSCF3258DSCF3259

DSCF3266

 

 

 

હું વિચારવા લાગ્યો કે પબ્લિક બેંક એટલે શું? પબ્લિક બેંકમાં એવું હશે કે એમાં જ્યારે પણ પબ્લિકને જોઇએ ત્યારે નાંણા મળી રહેતા હશે? 🙂

 

 

DSCF3267

 

પેટ્રોનાસ ટ્વીન ટાવરના બે ટાવરને જોડતો 42મા માળે આવેલો સ્કાય બ્રીજ. આ સ્કાય બ્રીજ પણ બે માળનો છે. સ્કાય બ્રીજનો નીચેનો માળ પર્યટકો માટે છે જ્યારે ઉપરનો માળ પેટ્રોનાસમાં કામ કરતા કર્મચારીઓના ઉપયોગ માટે છે.

સ્કાય બ્રીજનો પ્રવાસન ઉપરાંત બીજો ઉપયોગ એ પણ છે કે જો કોઇ એક ટાવરમાં અકસ્માત થાય એટલે કે આગ લાગે કે બીજી કોઇ અનઇચ્છનીય ઘટના તો એ ટાવરના લોકો સ્કાય બ્રીજનો ઉપયોગ કરી બીજા ટાવરમાં સલામત રીતે આવી શકે.

 

DSCF3268DSCF3288

પેટ્રોનાસ ટાવર એ મલેશિયાની સમૃધ્ધિનું પણ પ્રતિક છે. (One Malaysia, One Goal)

બાજુમાં પેટ્રોનાસ કંપનીનો લોગો જોઇ શકાય છે.

 

DSCF3270DSCF3271

 

 

 

 

 

 

 

પેટ્રોનાસ ટાવરની બહારની તરફ સજાવટ માટે સરસ ફૂવારા મૂકેલા છે. દિવસે તો એ સારા લાગે જ છે પણ રાત્રે એ લાઇટીંગ સાથે વધારે સારા લાગે છે.

DSCF3310DSCF3314

 

 

DSCF3284DSCF3285DSCF3287પેટ્રોનાસ ટાવરની નીચેનો આજુબાજુનો વિસ્તાર રળિયામણો છે.DSCF3286

 

 

 

 

 

 

 

 

સૂર્યા કેએલસીસી મોલની ક્રિસમસ અને નવા વર્ષ માટે સજાવટ

DSCF3294DSCF3295DSCF3296DSCF3300DSCF3297DSCF3298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF3303

DSCF3273

 

સૂર્યા કેએલસીસી મોલ સાથે પેટ્રોનાસ ટાવર

 

 

 

વાદળોને ચીરીને આકાશને આંબતા બે ટાવર

 

વિન્ટેજ કાર

DSCF3306

DSCF3316

 

 

 

 

 

મલેશિયાનો રાષ્ટ્રધ્વજ

What’s so special about this photo?

થોડા સમય પહેલા જ્યારે સિંગાપોરમાં ઝૂ જોવા ગયા હતા ત્યારે નીચેનો ફોટો લીધો હતો. આમ તો ફોટો સામાન્ય જ છે પણ અગત્યની વાત જે છે એ આ ફોટો લેવાનું ટાઇમીંગ છે. એકદમ યોગ્ય સમયે ક્લિક કરી છે. આજે ઘણા બધાં ફોટા કેમેરામાંથી SD કાર્ડ કાઢીને ડાઉનલોડ કર્યા છે. સમયની અનૂકુળતા પ્રમાણે અમુક ફોટા અપલોડ પણ કરીશ.

The White Tiger

Above photo was taken during my last visit to Singapore Zoo. I think the photo is just ordinary but what is special about this photo is it’s timing. Somehow I clicked at the perfect time. Today I downloaded loads of photos from camera’s SD card. Will load few more photos online as time permits.  

%d bloggers like this: