ઇચ્છા મૃત્યુ

શ્રધ્ધાનો વિષય છે, પૂરાવાની ક્યાં જરૂર છે.
કુરાનમાં તો પયગંબરની સહી નથી.

http://bit.ly/cTY37o

ખબર નથી પડતી શું વિચારવું જોઇએ મારે આ વાંચીને?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: