મોદી સાહેબ ફોર્મમાં છે

‘મને બારૂદ આપો,પૈસા આપવા તૈયાર છું,ત્રાસવાદને ગુજરાત તો નિપટી લેશે’ – Divya Bhaskar

મોદી સાહેબને બોલવામાં તો કોઇ નહીં પહોંચી શકે 🙂  એક માત્ર રાજકારણી દેશમાં એવો છે જે ખૂલ્લે આમ નિર્ભય રીતે પાકિસ્તાન વિશે સત્ય બોલી શકે છે.

Advertisements

One Response

  1. Ohh ya, i always wonder whenever i hear or read his speech, there is no censor board, he speaks what he thinks and he speaks openly. He doesnt mind even his party high-command doesn’t think same way, he doesn’t mind if he will be called communist, he doesn’t mind if noone agrees to him. Really, he has got the guts !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: