રુહીનો સનેડો ડાન્સ

ગયા અઠવાડિયે ઘર પાસે જ દાંડિયાનો પ્રોગ્રામ હતો. રુહીને પણ ટ્રેડીશનલ ડ્રેસ પહેરાવીને અમે લઇ ગયા હતા. રુહીને સનેડામાં બહુ મઝા આવી. નીચે એનો વિડીયો છે.

Advertisements

2 Responses

  1. sanedo sanedo sanedo lal sanedo,
    vahh Ruhi, mane pan sanedo khubaj game chhe,
    ane hu amari navaratri maa sanedo gau chhu tyare badha ne khubaj majaa aave chhe.

  2. […] રુહીનો સનેડો ડાન્સ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: