જંગલરાજ

આજે મને સિંગાપોરના લોકલ ગુજરાતી યાહુ ગ્રુપમાંથી મળેલ મેઇલમાં  નીચેની લિંક મળી.

Why people burn trains in Bihar

 

ખાલી બેસવાની સીટ ના મળે તો રાષ્ટ્રીય સંપત્તિને નુકશાન પહોંચાડવાની માનસિકતાને શું કહેવું? મેં એક વખત હાવરા એક્સપ્રેસમાં જનરલ કોચમાં બેસવાની ભૂલ (ભૂલ કરતા મજબૂરી વધારે હતી) કરી હતી. એવા એવા જંગલી લોકોને મેં ટ્રેનમાં જોયા કે કોચમાં આરામથી સૂવાની જગ્યા મળે અને મફતમાં પણ લઇ જાય તો પણ કોચમાં રહેવાનું મન ના થાય. પારાવાર ગંદકી, બીડીઓની ફૂંકા ફૂંક (અમુક બાબાઓ તો પાછી ચલમ પીએ), બેસવાની જગ્યા માટેના ઝઘડા, મારા મારી. છેવટે કંટાળીને TTEને 1300 રૂપિયા આપીને 3 Tier ACમાં રીઝર્વેશન મેળવ્યું. જો 1300 રૂપિયા ટિકીટ ચેકરને ના આપ્યા હોત તો 1300 રૂપિયા માટે કદાચ કોઇએ મારા રામ પણ રમાડી નાંખ્યા હોત?

ઇન્ડિયામાં બીજે બધે પણ આ જ પ્રકારની ઘટનાઓ થતી રહે છે પણ બિહાર એક extreme case છે અને આ મારો સ્વાનુભવ છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: