માત્ર 41.24%

દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઇ નગરીમાં કાલે 6 લોકસભાની સીટો માટે મતદાન થયું. સત્તાવાર સૂત્રો મુજબ માત્ર 41.24% લોકોએ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. 1977 બાદ પહેલીવાર આટલું ઓછું મતદાન થયું છે. ચૂંટણી પહેલા ઘણાં લોકોએ મતદાન માટે જાગૃતિ લાવવા માટે અભિયાનો ચલાવ્યા પણ એની કોઇ અસર મુંબઇગરાઓ પર થઇ હોય એવું લાગતું નથી. લાગે છે દબાઇને, કચડાઇને, નિરાશામાં અને ભય વચ્ચે મુંબઇગરાઓએ જીવવાનું સ્વિકારી લીધું છે. મને લાગે છે હવે મુંબઇગરાઓએ જ્યારે ફરી વખત આતંકવાદી હુમલાઓ થાય ત્યારે વધારે હો હા ના કરવી જોઇએ. ગેટ વે ઓફ ઇન્ડિયા પર તાજ પરના આતંકવાદી હુમલા બાદ મુંબઇની પ્રજાએ જે ટોળાશાહી કરી હતી એવી જ ટોળાશાહી જો મતદાન મથકો પર કરી હોત તો કદાચ મુંબઇનું ભાગ્ય બદલાયું હોત.

ગુજરાતમાં પણ ફક્ત 46 – 47% મતદાન જ થયું છે. મને જરૂર આ આંકડા જોઇને નિરાશા થઇ છે.

Advertisements

One Response

  1. ના. ગુજરાતમાં 50% મતદાન થયું છે..
    http://www.divyabhaskar.co.in/2009/05/01/0905010155_50_pc_voting_in_gujarat_for_26_seat.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: