સમય નથી..

આજે ઘણા વખત પછી કંઇક લખું છું બ્લોગ પર અને એ પણ બકવાસ. આજકાલ ખરેખર સમય ક્યાં જતો રહે છે કંઇ ખબર જ નથી પડતી. કેટલા બધાં કામ અટકી ગયાં છે પણ કોઇ કામ આગળ વધતા નથી. જીંદગીનું તંત્ર બહુ અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગયું છે. વ્યવસાયિક અને વ્યક્તિગત બન્ને જીંદગીઓ જાણે રોકાઇ ગઇ હોય એવું લાગે છે. કંઇક નવાજૂની કરવી છે પણ શું કરવી, કેવી રીતે કરવી એ કંઇ ખબર નથી પડતી.

ઘણાં વિચારો/મંતવ્યો મગજમાં અટવાયેલા પડ્યા છે જેમ કે તાજેતરમાં સિંગાપોરના વિવિધ સ્થળોની મૂલાકાત વિશે કે પછી મહા મંદી અને આર્થિક જગતની બેહાલી વિશે કે પછી પાકિસ્તાનમાં શ્રીલંકાની ટીમ પર થયેલા હૂમલા વિશે, જીંદગીના વર્તમાન પ્રવાહો વિશે વગેરે વગેરે… પણ આ બધાં વિચારોને બ્લોગ પર ટપકાવવાનો સમય નથી. આવતા અઠવાડિયાથી જીંદગીનું તંત્ર થોડું પાટે લાવવા પ્રયત્ન કરવો પડશે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: