ઇન્ડિયા ડાયરી – ચોપડા પૂજન

આમ તો મારે ઘરનો કોઇ ધંધો નથી એટલે સત્તાવાર રીતે ચોપડા મેનેજ કરવાની કોઇ માથાકૂટ નથી. પણ દર વર્ષે અમે પરંપરા મુજબ પ્રતિક ચોપડાપૂજન કરીએ છીએ. નીચે આ વખતે કરેલ ચોપડાપૂજનની તસ્વીર છે.  

DSC00797

ચોપડાપૂજન બાદ ઘરના બધાંએ સાથે મળીને બાળકો સાથે ફટાકડા પણ ફોડ્યા હતાં. ટાઉ તો બિચારું પહેલી વખત આવા ફટાકડા ફૂટતા જોઇને નવાઇથી આજુબાજુ જોઇ રહ્યું હતું. એને પણ જો કે મઝા આવી ગઇ એને તારામંડળ પકડાવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ કદાચ ડરના લીધે એણે તારામંડળને હાથમાં જ ના લીધું.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: