ત્રણ અઠવાડિયાનો વિરામ

એક્ધારી જીંદગીમાંથી વર્ષે એકાદ વખત આરામ મળે તો ફરી તાજા માજા થઇ જવાય અને ચાર્જ થઇ જવાય. પરદેશમાં રહેતા માણસોને ચાર્જ થવા માટે ઇન્ડિયાની ટ્રીપથી વધારે રૂડું શું હોઇ શકે? હું પણ દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ દિવાળી મનાવવા માટે અમદાવાદ જાઉ છું. આ વખતે રજાઓ થોડી ઓછી છે એટલે ફક્ત 3 અઠવાડિયા માટે જ જઇ શકાય એમ છે. ઇન્ડિયાની ટ્રીપમાં ઘણું બધું કરવું છે. હરવું ફરવું છે, ખૂબ ખાવું પીવું છે, ફેમિલી સાથે બને એટલો સમય વિતાવવો છે, મિત્રોને મળવું છે, સિધ્ધિવિનાયક દાદાના દર્શન કરવા જવું છે અને ઘણું બધું. જોઇએ ક્યાં કેટલો સમય 3 અઠવાડિયામાં આપી શકાય છે.

આ 3 અઠવાડિયામાં બ્લોગ પર થોડો વિરામ રાખવો પડશે. એનું મુખ્ય કારણ છે ઇન્ટરનેટની સુવિધાનો. હજી પણ ઇન્ડિયામાં ઇન્ટરનેટ આમ જોવા જઇએ તો જ્ર્રૂરિયાત નહીં પરંતુ લક્ઝરી ગણાય છે. બસ આરામદાયક અને આનંદપ્રદ ઇન્ડિયાની ટ્રીપ રહે એવી આશા રાખું છું.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: