સિંગાપોરનો વરસાદ

સિંગાપોરનું હવામાન એકંદરે મુંબઇ જેવું છે. બપોરે નીકળો તો એટલો જ તાપ અને બાફ હોય અને વરસાદ પણ મુંબઇ જેવો જ પડે છે. આમ તો સિંગાપોરમાં ચોમાસાની ઋતુ સપ્ટેમ્બર – ઓક્ટોબરથી માંડીને ડીસેમ્બર મહીના સુધી હોય છે પણ અહીં લગભગ બારેમાસ વરસાદ તો પડતો જ રહે છે. અહીં લગભગ દરરોજ બપોરે વરસાદ પડે અને તે પણ એવો ધોધમાર પડે કે આપણને એમ જ લાગે કે આ વરસાદ હવે ચાલુ જ રહેશે. પણ એકાદ કલાકમાં વરસીને પાછો બંધ થઇ જાય. અહીં સારું છે કે ઇન્ડીયાની જેમ કાદવ કીચડ કે મચ્છરો અને રોગચાળા નથી થતા. એનું કારણ એ પણ છે કે અહીં કોઇ જગ્યાએ ખૂલ્લી જમીન કે રેતી માટી હોતી નથી. જો કોઇ ખૂલ્લી જગ્યા હોય તો ત્યા હરિયાળી (લોન) કરી નાંખે છે એટલે કાદવ કીચડનો પ્રશ્ન જ ના રહે. કલાક પહેલા ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હોય તો પણ કલાક બાદ બધે કોરું જ દેખાય લાગે નહીં કે વરસાદ પડ્યો હશે.

હું ઇન્ડીયાથી રજાઓ ગાળી અહીં આવ્યો ત્યારબાદ લગભગ એક અઠવાડિયા સુધી વરસાદ વરસતો જ રહેતો હતો. એ અઠવાડિયામાં સુરજદાદા એ દર્શન જ નહોતા દીધા. આ રીતે વરસાદ વરસતો જ રહે તો મઝા ના આવે. ક્યાંય અવાય જવાય નહીં, કોઇ કામ પણ ના થાય અને કંટાળો આવી જાય. શું કરીએ પણ કુદરત આગળ માનવી લાચાર છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: