1લું વર્ષ

આજે મારો આ બ્લોગ શરૂ કરે એક વર્ષ પૂરું થયું. પહેલા બીજા લોકોના ગુજ્રરાતીમાં બ્લોગ જોઇ મને પણ થતું કે પોતાનો એક બ્લોગ ચાલુ કરવો જોઇએ. એ વખતે ખબર નહોતી કે બ્લોગમાં શું લખવું એટલે બસ રોજીંદા જીવનની અલપઝલપ અને સાંપ્રત વિષયો પર લખતો ગયો. જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે એવું લાગતું હતું કે આ બ્લોગ લખવાનો નશો બહુ લાંબો નહીં ટકે પણ ખુશી છે કે હજી સુધી સમય કાઢીને કંઇક લખતો રહુ છું.

કંઇક નવીન હવે બ્લોગ માટે કરવું જોઇએ એવું લાગે છે. પણ ખબર નહીં શું?

Advertisements

One Response

  1. ખુબ સરસ. અભિનંદન. આજ રીતે આગળ વધતા રહો. અમારો સાથ અને સહકાર તમારી સાથે જ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: