દર્દે જીગર

દિલનાં દર્દોને પીનારો શું જાણે,
પ્રેમ ના રિવાજોને જમાનો શું જાણે;
છે કેટલી તકલીફ કબરમાં,
તે ઉપરથી ફૂલ મૂકનારો શું જાણે!
 
જ્યોત સમજે છે કે માત્ર એ જ બળે છે,
એના દર્દની સમજ કોને પડે છે,
પણ કદી પતંગીયા નો વિચાર કર્યો?
જે આ જ્યોત ન પ્રેમમાં, બળી મરે છે….

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: