આર્થિક સમીક્ષા

આજનો દિવસ આર્થિક દૃષ્ટિએ ઠીક ઠીક રહ્યો. મુંબઇના ઘરનું ભાડું બેંકમાં જમા થઇ ગયું. પણ આજે સ્ટોક માર્કેટમાં મંદીનો દોર હતો. પોર્ટ્ફોલિયોમા પડેલા શેરના ભાવોને પણ તેના લીધે અસર થઇ છે. નજીકના ભવિષ્યમાં શેરબજારમાંથી કાંઇ કમાણી થાય એવું લાગતું નથી.

બીજા એક ચિંતાજનક સમાચાર છે કે ભારતીય રૂપિયો રોજ મજબૂત બનતો જાય છે. 1 સિંગાપોર ડોલર = 28.61 રૂપિયા રેટ આજે છે. અમેરિકાન ડોલર સામે પણ રૂપિયો મજબૂત બની ગયો છે. જો આજ હાલત રહેશે તો વિદેશમાં રહેવાનો કોઇ ફાયદો નહીં રહે.

સિંગાપોર પણ દિવસે દિવસે મોંઘું બનતું જાય છે. આર્થિક હાલતને દુરસ્ત કરવાના જે ઇરાદા સાથે સિંગાપોરની ફ્લાઇટ પકડી હતી તે હેતુ પૂરો થતો લાગતો નથી. નજીકના ભવિષ્યમાં ખર્ચા ઘણા છે અને તેને પૂરા કરવાના રસ્તા ખૂબ મર્યાદિત છે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: