સિંગાપોરની સુંદરતા

સેન્ટોસા જતી વખતે કેબલ કારમાંથી કેટલીક તસ્વીરો લીધી હતી. કેબલ કારમાંથી સિંગાપોર ખરેખર ખૂબ સુંદર દેખાય છે. 

skyline-i.JPG

skyline-ii.JPG

sentosa-arieal-view.JPG

skyline-iii.JPG

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: